Gymnázium Klatovy, septima b: O pohár Becaria
> úvod > o autorech > měření trubičkou > měření „siloměrem“ > fotogalerie > poděkování

> o autorech

Pro časovou náročnost a velký zájem ze strany našich spolužáků, jsme byli schopni vytvořit celkem pětičlenný tým Gymnázium Klatovy, septima b. Patří sem tedy:

Helena Mlynaříková, ohnice @ post . cz
Tomáš Jirotka (alias Velký šéf), jirotka @ fyzika . net
Petr Bulánek, warbaby @ xko . cz
Kryštof Touška, excite @ sendme . cz
a Viktor Kadlec

Naše skupina se vyznačuje tím, že každý její člen má velmi rozličnou množinu zájmů, ale přesto jejich průnikem není prázdná množina, nýbrž FYZIKA.