Gymnázium Klatovy, septima b: O pohár Becaria
> úvod > o autorech > měření trubičkou > měření „siloměrem“ > fotogalerie > poděkování
ospalý Viktor první pokusy s aparaturou naše první pokusné korýtko pan profesor Veselý Helena na nás zodpovědně/nevěřícně dohlíží teoretické výpočty zkoušíme pustit vodu je to napínavé náš „siloměr“ různé pohledy různé pohledy různé pohledy různé pohledy různé pohledy různé pohledy různé pohledy a ještě jeden potřebné podpůrné prostředky měříme rychlost pomocí trubičky příprava na výpravu do terénu měření v parku na Drnovém potoce pod mostem pomocí trubičky trubička detailněji odporová síla byla značná aparaturu je možné kdykoliv snadno opravit neměří měří detail měření pečlivé provedení kalibrace je zárukou úspěchu v proudu srovnání obou našich přístrojů pro měření je zapotřebí vyšší hladina... ...aspoň jako tady zpracování našich měření