Gymnázium Klatovy, septima b: O pohár Becaria
> úvod > o autorech > měření trubičkou > měření „siloměrem“ > fotogalerie > poděkování

> poděkování

V první řadě je třeba poděkovat společnosti Becario, za nápad zorganizovat takovouto soutěž. Jsme přesvědčeni, že toto je ta správná metoda, jak popularizovat vědu - pronášet ji již mezi mladé studenty. Další naše díky již patří panům profesorům Veselému a Panošovi za jejich účinnou pomoc při práci na projektu. Zejména pan profesor Panoš neváhal a obětoval nám i jeden prázdninový den, kdy jsme mohli provést dokončovací práce.

Další poděkování již není tak konkrétní. Rádi bychom poděkovali všem OpenSourceistům za produkci tak kvalitních nástrojů jako QCAD či GIMP, běžících na platformě Linux, díky nimž jsme mohli všechny výkresy kvalitně počítačově zpracovat.